Nhận xét

“Thời gian đợi sản phẩm khá lâu(15 ngày). Tuy nhiên khi sản phẩm về đến tay, tôi thấy khá độc và lạ… Khá hài lòng”

Nguyễn Văn Văn
Sales & Marketing, Thạch Thất - Hà Tây

“Tôi rất hài lòng về sản phẩm, có những mẫu hoa văn dành cho trẻ em, các con tôi rất thích, đặc biệt suốt ngày sờ vào…”

Nguyễn Thị Hương
Chairman, Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

“Sản phẩm đạt yêu cầu về hình ảnh, thi công đúng thời gian…”

Chu Văn Tài
Chief Financial Officer, Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Testimonials Carousel